YACHT

Oddíl Yacht vznikl při vzniku klubu 1.HFK Děkanka v roce 1999. Počet jeho členů se po celou dobu jeho působnosti v klubu pochyboval mezi 20 a 40 členy. Toto sportovní odvětví je úzce specifické a především finančně velmi náročné. Členové oddílu používají převážně vlastní lodě a vybavení, jen při výjezdech, soustředěních a akcích jim klub pomáhá hradit například pronájem lodí, specifické tréninkové jednotky, specifické pomůcky a sportovní náčiní, jako jsou například paddleboardy a pádla k nim.

Tento nový druh pohybu na vodní hladině se ukázal jako skvělá příprava nejen pro děti, ale i pro dospělé. Oddíl je členem Českého svazu jachtingu /Czech Saling Association, účastní se různých českých i zahraničních závodů, převážně v Chorvatsku, ale v posledních letech nemá zastoupení v kvalifikačních závodech.

KONKTAKT

Mgr. Jan Novotný

+420 777 666 555
florball@dekanka.com

po: 13:00 – 20:00
st: 09:30 – 16:50
pá: 16:30 – 21:00