Sobota 14.5.2016

Hraj srdcem – vyber si svůj sport, další projekt 1.HFK Děkanka. V sobotu 14.května si vás přišlo bezmála 200, vyzkoušet a vybrat svůj sport. Největším úspěchem pro nás byla skutečnost, že se vedle dětí do všech sportovních aktivit zapojili i rodiče a dokonce i...

číst více

Sportovní sobota

Tak zhruba takto vypadal sobotní Sportovní den na Děkance v rámci projektu Hraj srdcem vyber si svůj sport. Akce se konala souběžně v hale na Děkance a v loděnici KVS v Podolí. Nesešlo se nás tentokrát moc, zato jsme se skvěle pobavili a na všechny druhy sportu jsme...

číst více

HRAJ SRDCEM

Chceme nabídnout sport jako zábavu, formu odpočinku a aktivně stráveného času, bez nutnosti, pravidelné docházky, měření sil a výkonnosti, což jsou aspekty, které nejčastěji lidé odradí a to snad ve všech věkových kategoriích. Chtěli jsme nabízet kompletní servis. Tedy posouzení zdravotního stavu, zdravotních omezení a poradenství v oblasti sportu, zdravé výživy i ostatních doplňujících aktivit. Individuální seznámení s doporučeným nebo vybraným druhem sportu, který se dá provozovat s minimálními náklady, bez nutnosti drahé výbavy. A v neposlední řadě je součástí projektu několik sportovních worshopů pro školy i širokou veřejnost. Prvních pár týdnů praxe, naštěstí se zapůjčenou velmi drahou technikou ukázalo, že lidí často nechtějí slyšet rady a hlavně pravdu. Zhruba jen 10% osob, které prošli diagnostikou, zajímala nejen fyzická zdatnost těla, vlastní výkonost, ale především doporučení specialistů případných zdravotních omezení, předurčení a vlohy k jednotlivým druhům sportu a naopak poznatky, kterým druhům sportu by se měli vyhýbat, nebo které druhy pohybu pro jejich tělesnou stavbu nejsou zcela vhodné. Pravděpodobně se člověk při této diagnostice musí postavit svému egu a vnímat pozitivně udílené rady. Je pak na rozhodnutí každého z nás, jak doporučení a rady přijme, zda se jimi bude řídit, nebo je bude ignorovat. Nicméně 90 % testovaných osob reagovalo rozpačitě, často popuzeně, s velkým despektem a většinou velmi negativně. Na základě této další zkušenosti jsme poupravili směr tohoto projektu. V současné době jsme dokončili úpravu prostor, kde jsou umístěny posilovací a cvičící stroje do cíleného a důmyslně sestavěného kruhového tréninku, kde můžeme využít část původně plánované diagnostické techniky. Podle výsledků budeme schopni zájemcům předkládat pro porovnání výsledky ve stále stejném prostředí za standardních podmínek, aby se daly kdykoliv opakovat a porovnat. Jedná se v podstatě základní vyšetření pohybového a kardiovaskulárního aparátu přímo v prostředí, kde se pohybová aktivita odehrává. Nejčastěji je organismus při zátěžových testech zatížen pohybem. Při testování osob sledujeme dva cíle:

  1. Zjistit zdravotní způsobilost k prováděnému sportu.
  2. Volba vhodného sportu v závislosti na zdravotní stav a fyzické předpoklady

U aktivních sportovců se tato metoda také využívá k posouzení úrovně trénovanosti, podle které se má ověřit kvalita tréninkového procesu a předpovědět úspěšnost v závodu, či sportovního výkonu. Budeme tedy tuto službu nabízet v rámci spolupráce s ostatními sportovními jednotami k testování jejich členů, nebo zájemců o členství v jednotlivých sportovních oddílech. Ergonomické sportovní testy se taktéž zařadily k vyšetřovacím metodám především v interním lékařství, kde slouží zejména k diagnostice ischemické choroby srdeční.

Stavíme na své několikaleté spolupráci s předními odborníky v oblastech, které se sportem úzce souvisejí. Součástí tohoto projektu jsou tedy i přednášky profesora MUDr. Špičáka o prevenci gastroentrologických onemocnění, o významu sportu a pohybu bez ohledu na věk a o důležitosti pravidelného pohybu i regenerace.

V loňském roce jsme také začali spolupracovat s podiatrem Petrem Staškem. Tato lékařská specializace není v České republice příliš rozšířená a známá a přesto zahrnuje poměrně rozsáhlou nauku o nohách. Do pediatrie patří léčba pomocí speciálních pomůcek, jako například podiatrické vložky do bot, medicinální pedikůra, korekce, odstranění různých kožních problémů od mozolů, otlaků, kuřích ok, po plísně a jiné problémy. Pan Stašek bude poskytovat v rámci tohoto projektu poradenství a zároveň poskytuje i odbornou péči.

REHABILITACE:

1.HFK Děkanka z.s. vyčlenila prostory pro Jitku Dolejšovou, rehabilitační pracovnice s atestací, praxí v Ústřední vojenské nemocnici, členku Unie fyzioterapeutů (UNIFY ČR) a držitelku mnoha certifikátů, pro případné konzultace a fyzioterapeutickou činnost. Fyzioterapeutka paní Dolejšová s námi již spolupracuje v prvním pololetí tohoto projektu a bude na jednotlivých workshopech pro případné konzultace a zároveň jako zdravotní dozor.

REGENERACE:

1.HFK Děkanka z. s., vyčlení prostory sportovní haly Děkanka pro pravidelnou ordinaci rehabilitačního terapeuta a maséra, jehož práce s příchozími zájemci bude přímo závislá na činnosti fyzioterapeuta. Prostory budou pro obě tyto odbornosti společné.

AKCE PRŮBĚŽNÉ: 

Odborní trenéři povedou ve vyčleněných hodinách sportovní poradenství pro individuální zájemce v prostorách malého sálku, velké sportovní haly a sálku pro kruhový trénink s využitím veškerých pomůcek sportovního i rehabilitačního charakteru, které byly z projektu zakoupeny, nebo které jsou v majetku 1.HFK Děkanka. Úzce spolupracujme s SK Praha 4, které sdružují 13 sportovních oddílů, včetně vodních sportů, takže spektrum sportů se kterými jsme schopni zájemce seznámit a přiblížit, je opravdu široké. Aktivity, které díky znalostem či způsobilosti nebudeme moci zajistit či obsáhnout vlastními silami, budeme zajišťovat prostřednictvím specializované agentury, nebo prostřednictvím specializovaných trenérů. Jednotlivé prezentace sportů a krátké workshopy budou aktuálně vypisovány na webových stránkách, prostřednictvím pražských příloh celostátních deníků a prostřednictvím sportovní přílohy idnes.

AKCE JEDNORÁZOVÉ

SPORTOVNÍ WORKSHOP PRO VEŘEJNOST A ŠKOLY:

Sobota 29.října 2016

Po celý den od 10,00 do 16,00 hodin bude v areálu sportovní haly Děkanka. Na určených stanovištích budou specializovaní trenéři seznamovat zájemce s jednotlivými druhy sportu a každý si bude moci vyzkoušet, co ho zajímá, jako například házenou, florbal, fotbal, nohejbal, volejbal, badminton, základy jógy, pilates, balančních cvičení, stabilizačních cvičení nebo třeba stolní tenis. V rámci doprovodných programů budeme prezentovat zdravou výživu, sportovní potřeby a přednášky z oblasti výživového a sportovního poradenství, pediatrie nebo  rehabilitace a pohybových terapií.

Sobota 26.listopadu 2016

Po celý den od 10,00 do 16,00 hodin bude v areálu sportovní haly Děkanka. Na určených stanovištích budou specializovaní trenéři seznamovat zájemce s jednotlivými druhy sportu a každý si bude moci vyzkoušet, co ho zajímá, jako například házenou, florbal, fotbal, nohejbal, volejbal, badminton, základy jógy, pilates, balančních cvičení, stabilizačních cvičení nebo třeba stolní tenis. V rámci doprovodných programů budeme prezentovat zdravou výživu, sportovní potřeby a přednášky z oblasti výživového a sportovního poradenství, pediatrie nebo  rehabilitace a pohybových terapií.

Během dne bude  připravena ochutnávka drobných snacků, salátů a dalších produktů zdravé výživy.

KONKTAKT

Marek Vedral

+420-606-026-601
marek@dekanka.com